18
مهر

کمی بزرگ شو...

سایه توی کله‌ات فرو کن همیشه آن چیزی که تو می‌خواهی نمی‌شود.لطفا کمی بزرگ شو!  خودت را با دست‌بندهای چوبی و مهره‌ای، همان گوگولیجات دخترانه سرگرم نکن! در و دیوار کتابخانه‌ات را با عکسهای رنگی رنگی شلوغ نکن! این‌همه گیر رنگها و ست‌های الکی نباش! دختر،… بیشتر »

free b2evolution skin
18
دی

سکوت

  وقتی سکوتت همنشین لحظه هایت می شود  … ذهنت  را می آرایی تا عروس تنهایی ها باشی … فقط واهمه داری … دلهره داری … نمی دانی .. نمی دانی چگونه فریاد بی صدای چشمانت را در همهمه ی دنیا پنهان کنی … می ترسی فریاد چشمانت همه ی عالم… بیشتر »

free b2evolution skin
29
آذر

دنیا ...ای مسافر


free b2evolution skin
 
نوروز 98