کلید واژه: "هوشنگ ابتهاج"

عنوان ندارد....

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/07/18  •  9 نظر »

گاهی برای سبک شدن دل، باید بعضی از خاطرات را به دار آویخت. باید گم کرد بعضی از نشانی‌ها را… سایه نوشت: خدایا حال دلم را تکان بده.   * دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم؟! بیشتر »

خوشا به بخت بلندم که در کنار منی...

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/06/15  •  15 نظر »

شب در انحصار نگاهت پر می‌‌گشایم به خلوتی که به رقصیدن پروانه عادت دارد! دلم اندک جایی برای با تو بودن می‌خواهد. این را آهنگ نامنظم قلبم هرروز چه بی صدا و مداوم در گوش این جهان زمزمه می‌کند. بی‌نظمی‌اش را ببخش، در گیر جنگ نرم است!!! بین هست و نیست! چه… بیشتر »
 
 
اربعین