18
مهر

عنوان ندارد....

گاهی برای سبک شدن دل، باید بعضی از خاطرات را به دار آویخت. باید گم کرد بعضی از نشانی‌ها را… سایه نوشت: خدایا حال دلم را تکان بده.   * دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم؟! بیشتر »

free b2evolution skin
15
شهریور

خوشا به بخت بلندم که در کنار منی...

شب در انحصار نگاهت پر می‌‌گشایم به خلوتی که به رقصیدن پروانه عادت دارد! دلم اندک جایی برای با تو بودن می‌خواهد. این را آهنگ نامنظم قلبم هرروز چه بی صدا و مداوم در گوش این جهان زمزمه می‌کند. بی‌نظمی‌اش را ببخش، در گیر جنگ نرم است!!! بین هست و نیست! چه… بیشتر »

free b2evolution skin