18
مهر

کمی بزرگ شو...

سایه توی کله‌ات فرو کن همیشه آن چیزی که تو می‌خواهی نمی‌شود.لطفا کمی بزرگ شو!  خودت را با دست‌بندهای چوبی و مهره‌ای، همان گوگولیجات دخترانه سرگرم نکن! در و دیوار کتابخانه‌ات را با عکسهای رنگی رنگی شلوغ نکن! این‌همه گیر رنگها و ست‌های الکی نباش! دختر،… بیشتر »

free b2evolution skin
9
مهر

منتظریم!

 نشسته‌ایم من و تنهائیم منتظریم! برگردد سایه‌ی رفته‌ی زندگیمان!   سایه نوشت: پیش‌آ بیا در سایه‌هامان بخزییم…                                                   سهراب بیشتر »

free b2evolution skin