18
تیر

کجا ایستاده‌ایم

این را خوب آموخته ایم، نباشید و ما گریستن بر نبودنتان آراممان کند. شکوه بودنتان برایمان مرده است. بهتر است بگویم یقینمان مرده است. آنچنان گاهی یقینمان مسدود می‌شود که جز نگاهتان برای مارا راه نجاتی نیست. کجا ایستاده ایم، ای ایستاده به تمام معنا. ای… بیشتر »

free b2evolution skin
11
اردیبهشت

من او هستم

…. کسی در من مویه می کند. کسی زندانی چاه درونم شده. کسی که توان راه رفتن ندارد. می نشیند. می نشینم. نگاهم می کند ومن اما خسته از نگاهش را فرار می جویم. نگاهم می کند و با هر نگاهش خسرانم را با عقربه های ساعت به رخم می کشاند. لب که می گشایم او سرد و… بیشتر »

free b2evolution skin
18
دی

خوب بود ،نبودی

بعضی وقتها انگیزه برای نفس کشیدن هم نداری. دلت می خواهد زمین دهان باز کند تو را با تمام آنچه به تو مربوط می شود ، ببلعد. تونیست شوی درست مثل زمانی که اصلا نبودی . نباشی و فقط و فقط فکر نبودنت آرامت کند .این حس نَحس همراهت می شود و صبح و شب در گوشت… بیشتر »

free b2evolution skin
11
دی

زن که باشی ....

زن که باشی دوست داری همچون زهرا تاریخ را  گرد علی زمانت بچرخانی  ،آنقدر که دنیا فقط و فقط علی را ببیند… زن که باشی ته ته آرزویت ،نهایت خواسته هایت علی خواستن و مدافع او بودن است … زن که باشی دوست داری علی ، ولیت همیشه لبخند رضایت بر لبانش… بیشتر »

free b2evolution skin
29
خرداد

یَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِیمٌ

من آمدم من با همه ام آمدم با هر آنچه نامش را وجود باید گذاشت … دلم ،دل دل کنان …ریز ریز می خندد …از آمدنش خوشحال است …حالش مثل نوعروسانی که خود را غرق در خوشبختی می بینند می داند… . دلم ، به آینده ای خوش ،که حس می… بیشتر »

free b2evolution skin