کلید واژه: "دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم"

عنوان ندارد....

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/07/18  •  9 نظر »

گاهی برای سبک شدن دل، باید بعضی از خاطرات را به دار آویخت. باید گم کرد بعضی از نشانی‌ها را… سایه نوشت: خدایا حال دلم را تکان بده.   * دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم؟! بیشتر »
 
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ