کلید واژه: "خواستگار"

آن مرد با عشق آمد ...

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/04/09  •  14 نظر »

شب  را پایانی نیست . اینجایم، همین جا در اتاقم .روحم در آزار است. نه پریشان است. روحم گم می شود در نا خودآگاهی که نمی دانم از چه اینقدر پریشان است. یکی می شوم با حسی که از آن شب هیچ گاه از من جدانشد. این چه خوابی بود.همان خواستگارسمج ، لاغر و خنده رویم… بیشتر »
 
 
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟