کمی بزرگ شو...

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/07/18

سایه توی کله‌ات فرو کن همیشه آن چیزی که تو می‌خواهی نمی‌شود.لطفا کمی بزرگ شو!

 خودت را با دست‌بندهای چوبی و مهره‌ای، همان گوگولیجات دخترانه سرگرم نکن!

در و دیوار کتابخانه‌ات را با عکسهای رنگی رنگی شلوغ نکن!

این‌همه گیر رنگها و ست‌های الکی نباش!

دختر، دنیا سخت‌تر، ضمخت‌تر، خشن‌تر، جیغ‌تر، بی‌رحم‌تر، سردتر از آن چیزی‌است که می‌بینی.

خودت را سرگرم می‌کنی، غرق می‌شوی در دریایی که‌ سراب بوده. مغلوب خوبی‌های می‌شوی که خوب نبوده‌اند!

سایه نوشت: خدایا!

                  «  در خطاب تو انگشتهای من ازهوش رفتند.»

یواشکی می‌نویسم:  خدایا بدون تو «دنیا جهنمه محضه، بی تو چه باکم از مردن،نفس فرو بردن عذاب هرلحظه….»

 

 

 
 
اربعین