چقدر زیاد نیستی...

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/07/10

روباه گفت: چقدر زیاد نیستى

شازده کوچولو گفت:
من كه همیشـه پيشتم …
روباه گفـت:
وقتى دلت پیش من نیسـت
یعنى خیلى زیاد نیستى..!!!

سایه نوشت: چقدر زیاد نیستی. من در میان انبوهی از سکانس‌های زندگیم فقط نبودنت را و جایی خالی‌ات را می‌بینم. خیال بودنت را می‌بافم. گندمی را به رسم عادت در گلدان دلتنگی‌هایم به یاد تو می‌گذارم. امروز زمین هم دلتنگیم را تاب نیاورد تمام تنش لرزید. نبودنت کار دستم می‌دهد.  شهری را ویران می‌کنم…

 
 
اربعین