قدر خودتان را بدانید

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/07/14

سعی کنیم زندگی مدادی داشته باشیم. تا با مرور قاب خاطرات،  آنهایی که آزارمان می‌دهند را به راحتی با پاکن نیست کنیم. زندگی‌ها خودکاری که باشد اشتباهات و خاطرات بد همیشگی‌ است حتی اگر با غلط‌گیر حذفشان کنیم.بازهم جلو چشمانمان هستند. زندگی خودکاری دل را سنگ می‌کند. ریشه‌ی خوبی ‌ها و بد‌ی‌ها را در هم می‌پیچاند.  خوبِ خوبی نمی‌توانی باشی. زندگی‌ات خودکاری که باشد غرور تمام وجودت را بر می‌دارد. فکر می‌کنی همیشه هستی. در خواب غفلت می‌مانی. وقتی بیدار می‌شوی جوهر وجودت تمام شده و یک پوسته‌ی تو خالی بدرد نخور از تو مانده است.  اما در زندگی مدادی می‌دانی با هرکلمه که می‌نویسی به تمام شدن نزدیک‌تر می‌شوی، پس مراقبی که چه می‌نویسی. قدر خودت را بهتر می‌دانی. بدی‌هایت را سعی می‌کنی برطرف کنی. هرروز سعی می‌کنی خوبی‌هایت‌ بچربد به‌ بدی‌هایت. ازهمه‌مهم‌تر مهربانی‌هایت را روی دلت تلنبار نمی‌کنی اما حراجشان هم نمی‌کنی. چون می‌دانی مهمی و باید خوب، خوبی‌هایت و مهربانی‌هایت را خرج کنی.

چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی
                                    که یکسر مهربانی دردسر بی ….

سایه نوشت: قدر خودتون رو بدونید/ والسلام :)

 
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ