عنوان ندارد....

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/07/18

گاهی برای سبک شدن دل، باید بعضی از خاطرات را به دار آویخت. باید گم کرد بعضی از نشانی‌ها را…

سایه نوشت: خدایا حال دلم را تکان بده.  

* دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم؟!

 
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ